เส้นทางเดินรถ

รถทัวร์บุษราคัมทัวร์ รถร่วมบขส. เดินรถไปภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ น่าน เชียงของ และ ภาคอีสาน หนองบัวลำภู อุดร เขมราฐ คันพะลาน แสดงเที่ยวรถตารางเดินรถดังนี้

บุษราคัมทัวร์ : ภาคเหนือ

สาย 18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
วิ่งผ่าน : นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลำปาง-เชียงใหม่

สาย 96 กรุงเทพฯ – น่าน
วิ่งผ่าน : นครสวรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-ร้องกวาง-เวียงสา-น่าน

สาย 962 กรุงเทพฯ – เชียงของ
วิ่งผ่าน : พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ

บุษราคัมทัวร์ : ภาคอีสาน

สาย 5 กรุงเทพฯ – นายูง
วิ่งผ่าน : หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-กุดดินจี่-นาด่าน-บ้านผือ-กลางใหญ่-สามเหลี่ยม-นายูง

สาย 5 กรุงเทพฯ – น้ำโสม
วิ่งผ่าน : หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-กุดดินจี่-นาด่าน-บ้านผือ-กลางใหญ่-สามเหลี่ยม-น้ำโสม

สาย 5 กรุงเทพฯ – นากลาง
วิ่งผ่าน : หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-นากลาง

สาย 933 กรุงเทพฯ – สังคม
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-สังคม

สาย 933 กรุงเทพฯ – โพธิ์ตาก
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-โพนทอง-โพธิ์ตาก

สาย 23 กรุงเทพฯ – หนองคาย
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-หนองคาย

สาย 933 กรุงเทพฯ – สร้างคอม
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-บ้านธาตุ-เพ็ญ-บ้านโคก-สร้างคอม

สาย 929 กรุงเทพ – เขมราฐ – คันพะลาน
วิ่งผ่าน : โนนแดง-ประทาย-กม.ศูนย์-พุทไธสง-พยัคฆภูมิพิสัย-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-ยโสธร-ป่าติ้ว- อำนาจเจริญ-ปทุมราชวงศา (นาหว้า)-หนองผือ-เขมราฐ-ปากแซง-คันพะลาน