เบอร์โทรติดต่อ / จุดรับตั๋ว

ใครที่ต้องการติดต่อรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ สอบถามเส้นทางเดินรถ จุดขึ้นรถ ลงรถ ซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วต่อไปนี้

หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์และชำระค่าตั๋วแล้ว ให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาที

 • จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-150066
 • จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-282155 , 065-5040151
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 065-5040155
 • จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-451243 , 065-5040161
 • จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 097-9202989
 • จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-432223 , 065-5040160
 • จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 061-6468702 , 095-6615646
 • จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-364199
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 089-416-1789
 • จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 087-1775331
 • จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-7299629
 • จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 053-763034 , 092-182263
 • จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-781106 , 065-5040156
 • จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 092-2424604 , 094-8250652
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 085-647-1411 , 094-6490378
 • ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-287149 , 065-5040152
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-741714,065-5040157
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-461305 , 065-5040159
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 065-5040150
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-249108 , 065-5040158
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-3580974 , 062-3107320
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-4729959 , 065-5040154
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย โทร. 081-3580975 , 062-3107326
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 โทร. 02-9364247 , 090-7793900
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A โทร. 02-9363201, 02-5379007
 • สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. – โทร. 02-531-0960