บุษราคัมทัวร์

โลโก้ บุษราคัมทัวร์

ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ ระบบออนไลน์จองตั๋ว ซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เที่ยวรถ ตารางเดินรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ตัวอย่างเส้นทาง เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) ไป เชียงใหม่ น่าน เชียงของ หนองบัวลำภู (นายูง น้ำโสม นากลาง) อุดรธานี (สังคม โพธ์ตาก สร้างคอม) หนองคาย เขมราฐ – คันพะลาน

หลากหลายเส้นทางมากกับการเดินทางด้วยรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ การจองตั๋วโดยสารรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ทำได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์มือถือเชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว !

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

** ต้องจ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิก**

เบอร์โทรติดต่อ / จุดรับตั๋ว

ใครที่ต้องการติดต่อรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ สอบถามเส้นทางเดินรถ จุดขึ้นรถ ลงรถ ซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วต่อไปนี้

หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์และชำระค่าตั๋วแล้ว ให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาที

 • จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-150066
 • จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-282155 , 065-5040151
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 065-5040155
 • จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-451243 , 065-5040161
 • จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 097-9202989
 • จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-432223 , 065-5040160
 • จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 061-6468702 , 095-6615646
 • จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-364199
 • จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 089-416-1789
 • จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 087-1775331
 • จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-7299629
 • จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 053-763034 , 092-182263
 • จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-781106 , 065-5040156
 • จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 092-2424604 , 094-8250652
 • จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 085-647-1411 , 094-6490378
 • ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-287149 , 065-5040152
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-741714,065-5040157
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-461305 , 065-5040159
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 065-5040150
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-249108 , 065-5040158
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-3580974 , 062-3107320
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-4729959 , 065-5040154
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย โทร. 081-3580975 , 062-3107326
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 โทร. 02-9364247 , 090-7793900
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A โทร. 02-9363201, 02-5379007
 • สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. – โทร. 02-531-0960

เส้นทางเดินรถ

รถทัวร์บุษราคัมทัวร์ รถร่วมบขส. เดินรถไปภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ น่าน เชียงของ และ ภาคอีสาน หนองบัวลำภู อุดร เขมราฐ คันพะลาน แสดงเที่ยวรถตารางเดินรถดังนี้

บุษราคัมทัวร์ : ภาคเหนือ

สาย 18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
วิ่งผ่าน : นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลำปาง-เชียงใหม่

สาย 96 กรุงเทพฯ – น่าน
วิ่งผ่าน : นครสวรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-ร้องกวาง-เวียงสา-น่าน

สาย 962 กรุงเทพฯ – เชียงของ
วิ่งผ่าน : พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ

บุษราคัมทัวร์ : ภาคอีสาน

สาย 5 กรุงเทพฯ – นายูง
วิ่งผ่าน : หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-กุดดินจี่-นาด่าน-บ้านผือ-กลางใหญ่-สามเหลี่ยม-นายูง

สาย 5 กรุงเทพฯ – น้ำโสม
วิ่งผ่าน : หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-กุดดินจี่-นาด่าน-บ้านผือ-กลางใหญ่-สามเหลี่ยม-น้ำโสม

สาย 5 กรุงเทพฯ – นากลาง
วิ่งผ่าน : หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-นากลาง

สาย 933 กรุงเทพฯ – สังคม
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-สังคม

สาย 933 กรุงเทพฯ – โพธิ์ตาก
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-โพนทอง-โพธิ์ตาก

สาย 23 กรุงเทพฯ – หนองคาย
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-หนองคาย

สาย 933 กรุงเทพฯ – สร้างคอม
วิ่งผ่าน : อุดรธานี-บ้านธาตุ-เพ็ญ-บ้านโคก-สร้างคอม

สาย 929 กรุงเทพ – เขมราฐ – คันพะลาน
วิ่งผ่าน : โนนแดง-ประทาย-กม.ศูนย์-พุทไธสง-พยัคฆภูมิพิสัย-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-ยโสธร-ป่าติ้ว- อำนาจเจริญ-ปทุมราชวงศา (นาหว้า)-หนองผือ-เขมราฐ-ปากแซง-คันพะลาน

ขั้นตอนการจองตั๋ว

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บุษราคัมทัวร์ ทำไม่ยาก ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บแลต เชื่อมเน็ตก็จองตั๋วได้แล้ว

มาดูข้อดีของการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กันก่อนครับ

 • เลือกที่นั่งได้เอง
 • เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก วางแผนการเดินทางได้
 • เลือกจ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต
 • ไม่ต้องตากแดดร้อนๆ ไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์สรุปคร่าวๆดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Bus7ticket.com
 2. ไปที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่
 3. เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ แล้วค้นหาเที่ยวรถ
 4. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง
 5. หากค้นแล้วไม่เจอเที่ยวรถ แสดงว่าเส้นทางดังกล่าวไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ ต้องไปเช็คที่จุดขายตั๋วหรือบขส.
 6. เลือกที่นั่ง เลือกช่องทางจ่ายเงินค่าตั๋ว
 7. ชำระเงิน
 8. นำหลักฐานการจ่ายเงินมายื่นที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาทีเพื่อรับตั๋วจริง
 9. เดินทางโดยสวัสดิภาพ ^^

เห็นมั้ยครับว่าการจองตั๋วรถบุษราคัมทัวร์แบบออนไลน์สะดวกมากๆ มาจองกันเลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่